Checklist
Toegankelijke informatie

Deze checklist gebruik je voordat je begint met het ontwikkelen van:

 

Voorlichtingsmaterialen zoals:

  • folders, flyers, beeldverhalen en films

 

eHealth-toepassingen zoals:

  • websites, apps en patiëntportalen en PGO's
Samenwerken met gebruikers
Behoeftepeiling

1. Bepaal wie de gebruikers zijn

2. Vraag de gebruikers naar hun behoefte van de informatie

3. Vraag de gebruikers welke vorm van informatie ze willen

Ontwikkeling

4. Vraag de gebruikers welke vragen en informatie zij belangrijk vinden

5. Betrek de gebruikers bij de verdere uitwerking van de vorm

Testen tekst en beeld

6. Test informatie na ontwikkeling met gebruikers

7. Test de conceptversie van het materiaal met gebruikers

Tekst
Eenvoudig (tekst)

8. Gebruik korte zinnen en eenvoudige woorden op A2-B1 niveau

9. Gebruik actieve zinnen

10. Vermijd tangconstructies

11. Vermijd dubbele ontkenningen

12. Vermijd moeilijke vaktermen of medisch jargon of leg ze uit

13. Vermijd Engelse en Latijnse woorden

14. Vermijd percentages, formules, etc

Opmaak

15. Kies duidelijk leesbaar lettertype en -grootte

16. Zorg voor voldoende contrast tussen de tekst en de achtergrond

17. Zorg voor voldoende witregels en kopjes om de tekst om te delen

18. Lijn zinnen links uit

19. Begin een zin zoveel mogelijk op een nieuwe regel

20. Houd het overzichtelijk: gebruik eenvoudige en overzichtelijke vormgeving

Verhaalvorm

21. Maak de informatie waar mogelijk verhalend

22. Maak het verhaal 'spannend', dat wekt nieuwsgierigheid op

23. Sluit aan bij de belevingswereld van de gebruiker

Concreetheid

24. Maak de informatie concreet en puntsgewijs

25. Vermijd beeldspraak, spreekwoorden of gezegden

26. Leg dezelfde boodschap niet op twee manieren uit

Dosering

27. Beperk het aantal kernboodschappen: maximaal drie per keer

28. Geef alleen het belangrijkste van de boodschap weer

29. Meld de belangrijkste boodschap in het begin en herhaal die

Structuur

30. Bouw de informatie stapsgewijs en chronologisch op

31. Maak geen uitstapjes in het verhaal

32. De kopjes zeggen hetzelfde als de tekst eronder

33. Elk stukje tekst sluit af met een samenvatting of actie

Vragenlijsten

34. Stel niet meerdere vragen in één keer

35. Vraag de gebruiker hoe lang de lijst met vragen kan zijn

36. Geef géén antwoordopties die teveel op elkaar lijken

37. Zorg voor een tussenantwoord tussen Ja en Nee

38. Gebruik geen stellingen. Dat nemen mensen aan als waarheid

39. Spreek mensen persoonlijk aan

Actiegerichtheid

40. Maak duidelijk welke actie de gebruiker kan ondernemen

41. Maak duidelijk wie de gebruiker kan helpen

42. Maak duidelijk waarom het ondernemen van een bepaalde actie belangrijk is

Beeld
Eenvoudig (beeld)

43. Zorg dat het beeldmateriaal eenduidig is

44. Het beeldmateriaal bevat heldere lijnen en een helder contrast

45. Maak gebruik van waarheidsgetrouwe kleuren

46. Vermijd afleidende details

47. Vermijd grafieken, tabellen en diagrammen

Leefwereld

48. Het beeldmateriaal sluit aan bij de leefwereld van de gebruiker en er is herkenning in de gebruikte personages/illustraties

49. Het beeldmateriaal is niet betuttelend of kinderlijk

Samenhang tekst/beeld

50. De tekst en beelden geven hetzelfde weer

eHealth
Vormgeving

51. Verdeel de informatie in korte stukjes

52. Maak het keuzemenu eenvoudig

53. Maak het makkelijk om terug te keren naar de startpagina

54. Maak het makkelijk terug te keren naar eerdere pagina's

55. Vermijd dropdown menu's

56. Plaats het menu (links) bovenaan de pagina

57. Maak duidelijk wat de gebruiker met de toepassing kan doen en hoe

58. De pictogrammen of icoontjes voldoen aan de gestelde eisen voor beeldmateriaal

59. Het is duidelijk wat reclame is en wat niet

60. Gebruik kaders en plaats de knoppen op een zichtbare plek

Gebruiksgemak

61. De tekst kan in een groter lettertype worden gelezen

62. Maak de knoppen in de toepassing makkelijk te gebruiken

63. Ondersteun bij het inloggen

64. De gebruiker hoeft zelf geen berekeningen te maken of interpretaties te geven

65. De eHealth-toepassing is ook offline te gebruiken

66. Antwoorden kunnen tussendoor worden opgeslagen

67. Ondersteun bij het het aanmaken van een nieuw account

68. De gebruiksvoorwaarden en het privacystatement zijn geschreven op taalniveau B1

Zoekfunctie

69. Geef de zoekfunctie een centrale plek

70. Pas de zoektermen aan aan de woorden die de gebruiker gebruikt

71. In het zoekveld worden automatisch aanvulsuggesties gedaan

72. De aanvulsuggesties staan op basis van relevantie

73. Het maximaal aantal zoekresultaten is 10

Gesproken tekst

74. Er is een voorleesfunctie 

75. Er is een inspreekfunctie 

Meertaligheid

76. Er kunnen verschillende talen worden gekozen

77. Er zijn vertaalmogelijkheden via google translate

Hulp

78. Er is een introductie/instructie(filmpje) 

Oeps, alle onderdelen zijn door de filter verborgen.

Pas de filter (rechtsboven in de hoek) aan om onderdelen weer zichtbaar te maken.